Дисертації

Доступно 1 дисертацій.
Баумейстер Андрій
Автореферат дисертації к. філос. наук 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія Київ  21.05.2001 - 17 c. c.