Міжнародна науково-теоретична конференція «Пам'ять та ідентичність»

Дати проведення: 
26.06.2017 до 27.06.2017
Місце проведення: 
Одеса 
Україна

Show on a map

Старт реєстрації: 10.05.2017
Закінчення реєстрації: 10.06.2017
Робочі мови: 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеський національний політехнічний університет та наукове товариство «Одеська гуманітарна традиція» організують 26-27 червня 2017 року в м. Одеса (Україна) міжнародну науково-теоретичну конференцію «Пам'ять та ідентичність».

На конференції планується обговорити наступні проблеми:

 • Пам'ять та її різновиди;
 • Пам'ять та забуття у культурі;
 • Механізми ідентифікації та стратегії пам'яті;
 • Міждисциплінарний характер соціально-гуманітарних досліджень пам'яті;
 • Феномен конфлікту пам'яті;
 • Біографія у просторі пам'яті;
 • Музей, архів, пам'ять.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна.

Місце проведення конференції та пропозиції учасникам з інших міст щодо проживання, будуть повідомлені в особистому запрошені

Бажаючі взяти участь у конференції до 10 червня 2017 р. повинні надіслати текст доповіді та інформацію про автора (П.І.Б., місце праці, посада, вчена ступінь, домашня адреса, телефон, e-mail) за електронною адресою: victor_levchenko@list.ru. Кращі тексти доповідей обсягом від 8 до 12 стор. будуть надруковані у наукових журналах.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ

 • ставити проблему в загальному вигляді і зазначати її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналізувати останні досягнення і публікації, що розглядають зазначену проблему і становлять передумови цього тексту;
 • виділяти ті частини загальної проблеми, що доки не знайшли розв’язання и що становлять завдання цього тексту;
 • чітко формулювати цілі і завдання тексту;
 • викладати основний матеріал із обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • зазначити висновки із цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
 • додавати анотації (3 речення), ключові слова (до 5 слів), назву статті  та П. І. Б. двома мовами: українською та російською;
 • додавати анотації (200 слів), ключові слова (до 5 слів), назву статті та П. І. Б. англійською мовою;
 • УДК,
 • шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5;
 • обсяг тексту – 14,5 тис.–22 тис. знаків;
 • ширина сторінки – 16,5 см;
 • лапки використовувати такі: « »;
 • за потреби наголос зазначати курсивом: недоторканість – недоторканість;
 • список літератури розміщати після тексту за абеткою із наданням повного бібліографічного опису без курсиву;
 • посилання на джерела – у вигляді внутрішньотекстових посилань, у квадратних дужках: [2, с. 17], – де перша цифра – номер джерела із списку літератури, друга – номер сторінки з цього джерела;
 • примітки поміщати у вигляді кінцевих посилань перед списком літератури;
 • сторінки не нумерувати, переноси не ставити;
 • відомості про автора надсилати окремим файлом: повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова і домашня), телефони. Адреса електронної пошти автора – обов’язково.

Організатори конференції залишають за собою право для відбору матеріалів для участі. Матеріали, які будуть надіслані, не буде повернуто.

Звертатись до: Левченко Віктор Леонідович, e-mail: victor_levchenko@list.ru.