Публікації

Доступно 131 публікацій.
Леонов Андрій
Філософія свідомості Девіда Чалмерса Актуальні проблеми духовності 2014 5 c. 216-237
Дахній Андрій
Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.
Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет Філософська думка 2014 1 c. 111-126
Ільїна Анна
Гіпербола трансценденталізму та гіпербола в трансценденталізмі: Кант, Гуссерль, Дерріда Мультиверсум 2014 3 c. 55-81
Лакс Майкл
Метафізика Пер. Симчич Микола, Поляков Єгор.
Ткаченко Ростислав
Аналіз Ансельмової філософської теології і розгляд проблеми людської свободи в його праці «De Concordia» Sententiae 2015 1 (32)
Ясна Іламі
Суб'єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти Вісник Донецького національного університету 2014 1-2
Білоножко Євген
Любов – це «бути» Філософська думка 2014 1 c. 127-130
Ільїна Анна
Впливи трансцендентальної парадигми на єврейську філософську думку (від С. Маймона до Ж. Деріда)
Іващенко Іван
Асиметричність тотожності
Циба Вячеслав
Кантове поняття правила і проблема мови Філософська думка
Карпенко Андрій
Категорія суб'єкта у філософії Мартіна Хайдеггера: постановка проблеми
Кирилюк Олександр
Універсалія безсмертя у дискурсі Долі: Г. Сковорода, О. Пушкін, Т. Шевченко, Л. Толстой, М. Кириєнко-Волошин – До 200-річчя Т. Г. Шевченка
Колінґвуд Робін Джордж
Відчуття і мислення Пер. Фостяк Тарас.
Препотенська Марина
Позаінституційний філософський діалог в урбопросторі: cafe-filo Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 2015 2 c. 81-88
Іващенко Іван
Розбите дзеркало...
Білий Олег
Будівничий уявленої держави Філософська думка 2014 1 c. 5-7
Якубович Михайло
Онтологія Ібн Арабі та Садр Ад-Діна Аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада Бін Абдаллаха Аль-Кримі Sententiae 2015 1 (32) c. 36-46
Шрамко Ярослав
Філософія та її предмет
Волковський Володимир
95-річчя НАН України з погляду історії філософії: академічні інституції як осередок і предмет філософського дискурсу Філософська думка 2014 1 c. 131-133
Сепетий Дмитро
Свідомість як суб'єктивність: таємниця Я
Коран. Переклад смислів з арабської мови Пер. Якубович Михайло.
Бурковський Ігор
Що робити з логікою Гегеля? Генеза
Іващенко Іван
Актуалізм Джованні Джентілле
Леонов Андрій
«Арґумент зомбі» Девіда Чалмерса: переднє слово перекладача Філософська думка 2015 5 c. 51-59

Сторінки