Публікації

Доступно 13 публікацій.
Рікер Поль
Сам як інший Пер. Андрушко Віктор, Сирцова Олена. : Дух і Літера , 2000 458 c.
Гьофе Отфрід
Демократія в епоху глобалізації // Под ред. Ситніченко Людмила, Култаєва Марія. Пер. Ситніченко Людмила, Лозінська Світлана. Київ : Дух і Літера , 2002 436 c.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей І // Под ред. Касен Барбара. Київ : Дух і Літера , 2009 576 c.
Габермас Юрґен
Постметафізичне мислення Пер. Куплін Володимир. Київ : Дух і Літера , 2011 280 c.

Богачов Андрій
Досвід і сенс Київ : Дух і Літера , 2011 233 c.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей ІІ // Под ред. Касен Барбара. Київ : Дух і Літера , 2011 488 c.
Кебуладзе Вахтанґ
Феноменологія досвіду Київ : Дух і Літера , 2011 280 c.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей ІІІ // Под ред. Касен Барбара. Київ : Дух і Літера , 2013 328 c.

Пінкерс Серве (Теодор)
Джерела християнської моралі: її метод, зміст, історія Пер. Хома Олег, Чухрай Ельвіра. Київ : Дух і Літера , 2013 606 c.

Стружевський Владислав
Онтологія Пер. Новікова Катаріна. Київ : Дух і Літера , 2014 312 c.
Габермас Юрґен
До реконструкції історичного матеріалізму // Под ред. Кебуладзе Вахтанґ. Пер. Куплін Володимир. Київ : Дух і Літера , 2014 320 c.

«Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун Пер. Хома Олег, Баумейстер Андрій. Київ : Дух і Літера , 2014 368 c.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей IV // Под ред. Касен Барбара. Київ : Дух і Літера , 2016