Публікації

Доступно 3 публікацій.
Баумейстер Андрій
Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) дис. к. філос. наук 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія Київ 2001 17 c.
Баумейстер Андрій
Презентація "Словника" Сайт видавництва Дух і літера 2010

Баумейстер Андрій
Буття і благо Київ : Т.П. Барановська , 2014 418 c.