Фахівці

Доступно 28 фахівців.
д. філос. наук
д. філос. наук
Філософія освіти. Philosophy of Education
Головний редактор
д. філос. наук
д. філос. наук
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України > Відділення релігієзнавства
Завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства
д. філос. наук
д. філос. наук
д. філос. наук
Дух і Літера
Провідний науковий співробітник
д. філос. наук
д. філос. наук
д. філос. наук
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Провідний науковий співробітник