Докса
Збірник наукових праць з філософії та філології

Тип медіа: 
Фахове періодичне видання
Є фаховим для спеціальностей: 

Постійний ідентифікатор iPhil

http://philosophy.ua/?q=node/430
Випуски журналу

2004

Тема номеру: Логос і праксис сміху