Наукові семінари "Сучасні моделі філософської освіти"

Проблеми модернізації філософської освіти в Україні стали предметом теоретичних дискусій і вироблення практичних рекомендацій в межах наукового семінару «Сучасні моделі філософської освіти» (кафедра теоретичної і практичної філософії КНУТШ спільно з «Українським філософським фондом»), який продовжив свою роботу у 2017 році. Науково-теоретичні напрацювання зцентровані на обговоренні проблеми ідентифікації освіти філософа в сучасних українських реаліях, наповненості фахової складової програми підготовки бакалавра, магістра і доктора філософії, відповідності філософської освіти в Україні запитам сучасності, інноваційності освіти тощо.
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/956

​​Керівники семінару:

Пролеєв Сергій Вікторович, доктор філософських наук, професор, Президент Українського філософського фонду.

Шашкова Людмила Олексіївна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протягом року були проведені Всеукраїнський науково-теоретичний  семінар і засідання круглих столів за тематикою семінару:

Всеукраїнський науково-теоретичний  семінар «Стандарти вищої освіти: наступність бакалаврської, магістерської і докторської програм підготовки філософа» (Інститут філософії НАН України, 24 березня 2017 року). В межах науково-теоретичного семінару відбулося обговорення представленої розробки стандартів вищої освіти зі спеціальності філософія на рівні бакалавра і магістра. Була узгоджена експертна оцінка філософської спільноти щодо системності розробки та її складових та ухвалено рішення про схвалення і підтримку результатів роботи підкомісії з філософії МОН України.

Результати напрацювань також були представлені в межах роботи  Міжнародного круглого столу «Польсько-українські гуманітарні студії», 24 квітня 2017 року (Luidmyla Shashkova. Teaching Philosophy in Kyiv University: Traditions and contemporary Development).

Круглий стіл «Інновації у філософії: теоретичні і практичні виміри» (КНУТШ, кафедра теоретичної і практичної філософії, 25 квітня 2017 року). Круглий стіл присвячений обговоренню таких питань: що таке інновації у філософії, інноваційний потенціал філософської освіти,  філософська публіцистика і філософське мистецтво як спосіб інновацій у практичній філософії, філософська арт-терапія як інноваційна практика сучасної філософії людини.Круглий стіл «Ціннісно-світоглядна компетентність як фундаментальна і невіддільна складова освіченості» (КНУТШ, 23 червня 2017 року). Обговорення  універсального значення ціннісно-світоглядних компетентностей для здобуття освіти в будь-якій професійній царині, нагальної потреби і необхідність вироблення освітнього стандарту цих компетентностей як загальної вимоги та нормативного чинника щодо будь-якої спеціальності. Було сформульовано і запропоновано представити на розгляд Науково-методичної ради МОН України ціннісно-світоглядні компетентності у якості нормативних щодо будь-якої спеціальності.

1.Здатність життєво й фахово реалізовувати себе на основі ціннісно-світоглядних надбань людства (зокрема сприйняття людини не як засобу, а як цілі й цінності), що нерозривно поєднана з навичками критичного мислення, опануванням і обстоюванням громадянських чеснот і прав, соціальною відповідальністю, а також патріотичним піклуванням про продуктивний розвиток держави і суспільства.

2.Здатність розуміти світоглядні, правові, соціальні, економічні, культурно-історичні, духовно-моральні питання, що виходять за межі фахової спеціалізації, завдяки чому відповідально й ефективно діяти в різних суспільних контекстах, сприяючи позитивному розв’язанню нагальних проблем.

Круглий стіл «Модернізація філософської освіти: потенціал магістратури» (КНУТШ, кафедра теоретичної і практичної філософії, 16 листопада 2017 року). В межах засідання круглого столу обговорювалися проблеми і виклики магістерської освіти філософа в сучасних українських реаліях. Учасники засідання представляли провідні ВНЗ міста Києва, вони представили новітні розробки магістерських програм і обмінялися досвідом їх упровадження в навчальний процес.

Наукова група учасників семінару «Сучасні моделі філософської освіти» представила розробку нової освітньо-професійної програми магістра «Прикладна філософія», яка буде впроваджена на філософському факультеті КНУТШ у 2018-2019 навчальному році.