Український католицький університет

Тип організації: 
Університети та інститути
Географія: 
вулиця Іларіона Свєнціцького 17
Львів 
Україна

Український Католицький Університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага й людської гідності.

Тип інституції: Приватний науковий та навчальний заклад. Засновник – Фонд св. Климентія, головою якого обрано Патріярха Любомира (Гузара).

Факультети:

  1. Філософсько-богословський
  2. Гуманітарний

В УКУ також діє Катехитично-педагогічний інститут.

Форми навчання: Денна форма навчання на Філософсько-богословському та Гуманітарному факультетах, а також вечірня та заочна форми навчання в Катехитично-педагогічний інституті, короткотривалі курси з богословських предметів, літні навчальні та пасторальні програми.

Навчальні структури:

На загальному відділенні Філософсько-богословського факультету та на Гуманітарному факультеті вчаться юнаки та дівчата, а також монахи та монахині (479 осіб).

У Львівській Духовній Семінарії навчаються юнаки, кандидати до священства (208 осіб).

На вечірньому та заочному відділеннях Катехитично-педагогічного інституту навчається 375 студентів.

Наукові структури: вісім науково-дослідних інститутів

Ресурси: Найбільша в Україні бібліотека богословської літератури. Видавництво наукової та навчальної літератури. Комп’ютерний центр із мережею в 120 комп’ютерів та вільним доступом до Інтернету. Музей Патріарха Йосифа Сліпого.

Акредитація: III рівень

Конфесійна приналежність: Університет постав із традиції богословської освіти Київської Церкви, відкритої як до східного, так і західного богослов’я. УКУ є спадкоємцем Греко-Католицької Богословської Академії, яку заснував у Львові Митрополит Андрей (Шептицький), та Українського Католицького Університету, який заснував у Римі Патріярх Йосиф (Сліпий). Університет відкритий до представників усіх Церков і конфесій. Тут навчаються і викладають греко-католики, православні, римо-католики, протестанти та юдеї.

Професорський склад: 105 викладачів, з них 40 з науковими ступенями доктора чи кандидата наук. Щороку на виклади до УКУ приїжджає близько 40 гостьових професорів з університетів Західної Европи, Австралії, США й Канади. Відношення кількости викладачів до кількости студентів на денному відділенні складає 1 до 3.

Пріоритети: Ґрунтовна гуманітарна освіта, соціяльна орієнтація навчального процесу, духовний вимір освіти.

Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/580