Відділ логіки та методології науки
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Тип організації: 
Інші підрозділи університетів і інститутів
Географія: 
вулиця Трьохсвятительська 4 кімн. 315, 319, 428
Київ 
Україна

Проблемне поле досліджень відділу: дослідження проблем істини, смислу та розуміння, аналіз філософії мови та філософії дискурсу, осмислення логіки дії і логіки практичних міркувань, логічної теорії конфлікту, функціонування різноманітних знакових систем в контексті соціуму. Значна увага приділяється дослідженню умов соціальної стабільності, нормалізації конфліктів та культурної інтеграції суспільства, аналізу ментальності як культурного феномена тощо.

Науково-дослідні теми відділу:

"Філософі дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми М.В.Попович)

"Логічний аналіз соціального дискурсу" (1996-1999рр.) (керівник теми А.Т.Ішмуратов)

"Знакові системи у контексті соціуму" (1999-2002рр.) (керівник теми М.В.Попович)

"Нові трансформації теоретичного і практичного в сучасній науці" (1999-2002рр.) (керівник теми П.Ф.Йолон)

"Національна ментальність і гармонізація етнічних від носин: історичні особливості України" (2002-2004рр.) (керівник теми М.В.Попович)

"Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках" (Керівн. академік НАН України Попович М.В., Iкв.2005 - IV кв. 2007).

 

Відділ бере активну участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і симпозіумах, підтримує постійні зв'язки з вузами України, редколегіями наукових часописів тощо.

 

Основні книги відділу:

Попович М.В. Нарис історії культури України. - К., 1998.

Попович М.В. Червоне століття. - К., 2005.

Попович М.В. Сковорода. - К., 2005.Національна культура і культура нації. - К., 1991.

Раціональність і виміри людського буття. - К., 1997.

Кримський С.Б. Философия как путь человечности и надежды. - К., 2000.

Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. - К., 2003.

Крымский С.Б. и др. Пути и перепутья современной цивилизации. - К., 1998.

Рациональность в науке и культуре. - К., 1989.

Епістемологія культури. - К., 1993.Идея гармонии в современной картине мира. - К., 1989.

Кузнецов В.И. Понятие и его структуры. - К., 1997.

Кузнєцов В.І.Філософія права. Історія та сучасність: навчальний посібник. - К., 2003

Логика и проблема рациональности. - К., 1993.Методологічна свідомість в сучасній науці. - К., 1989.     

Омельянчик В.И. Возможность, структура, действие. - К., 1996.

Структура і смисл. - К., 1989.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода: основи когнітивної теорії конфліктів. - К., 1996.

Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. - К., 1997.

Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/603
Контактна інформація
Тел.: 
(044) 278-06-05 (М.Попович)
Тел.: 
(044) 278-10-87 (відділ)

Рецензія

Попович Мирослав Про Європейський словник філософій // Сайт видавництва Дух і літера 28.05.2011