Відділення релігієзнавства
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Тип організації: 
Інші підрозділи університетів і інститутів
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/652
Співробітники

Відділення релігієзнавства