Ребрендинг філософії
Ініціатива сприяння розвитку гуманітаристики в Україні

"Ребрендинг філософії" - це стратегічна програма сприяння розвитку української гуманітаристики як галузі академічних досліджень та освітнього напрямку через систематизацію корпусу вітчизняних фахових публікацій і академічних перекладів філософських текстів, сприяння розвитку гуманітарних досліджень, поширення філософської освіти та формування позитивного образу філософії у масовій свідомості.
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/485
Контактні особи
Додаткові ресурси
Документи
Іконка PDF Ребрендинг філософії - Інформаційний лист
Інформаційний лист Ініціативи "Ребрендинг філософії"
Іконка PDF Звіт про перший етап
Звіт про перший етап реалізації ініціативи "Ребрендинг філософії"
Файл Заява про співпрацю (організаціям)
Заява про підтримку ініціативи для організацій
Файл Заява про співпрацю (фахівцям)
Заява про вступ до робочої групи ініціативи для фахівців

Виконання цих завдань відбувається у межах реалізації наступних проектів:

 

Систематизація даних про суб’єктів та досягнення вітчизняної гуманітарної освіти та науки шляхом створення національного галузевого індексу наукових установ та інших організацій, періодичних видань, фахівців, публікацій, дисертацій, фахових перекладів та наукових подій із впровадженням інструментів кількісного аналізу та можливістю оновлення інформації самими суб’єктами фахової спільноти.

Організаційна форма: загальнодержавна інформаційна онлайн-платформа з можливістю оновлення інформації самими суб’єктами фахової спільноти.

Детальніше: http://philosophy.ua/community.

 

Сприяння поширенню філософської освіти та формуванню позитивного образу філософії у масовій свідомості шляхом адаптації філософських дисциплін до сучасних умов, а також розробки, апробації та інституціалізації освітньої моделі філософсько-гуманітарного ліцею як освітнього сегменту між середньою та вищою школою з особливим статусом філософії як дисциплінарного ядра та стрижневої методології освітнього процесу.

Організаційна форма: експериментальний освітній заклад у місті Києві з подальшим поширення освітньої моделі методами освітнього франчайзину.

Детальніше: http://philosophy.ua/education.

 

Централізація та координація фахової перекладацької діяльності в Україні шляхом створення єдиного координаційного центру та національного електронного реєстру вітчизняних перекладачів та перекладів філософських текстів, дані якого оновлюватимуться зусиллями самих представників фахової спільноти.

Організаційна форма: додання модулю «Translatio Philosophica» до функціоналу реєстру наукової інформації «Ukrainian Index of Philosophy», який наразі надає всі необхідні технічні можливості для збору даних про фахівців, галузеві організації, періодичні видання, публікації, дисертації та наукові події.

Детальніше: http://philosophy.ua/translation.

Апробація та інформування громадськості

Теоретична апробація проектів Ініціативи відбувається з початку 2015 року на наукових конференціях (зокрема, у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка,  Національному університеті «Києво-Могилянська академія»), а також у формі спеціальних заходів в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, зокрема, на круглому столі «Ребрендинг філософії: від університету до ліцею» (19 червня 2015 року) та семінарі-обговоренні проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica» (23 грудня 2015 року).

Медіапідтримку забезпечують науково-теоретичний часопис «Філософська думка», портали «Освітня політика» та «Освітні тренди».

Інформування громадськості здійснюється у фахових статтях, на партнерських порталах «Освітня політика» та «Освітні тренди», а також у інших медіа, зокрема, «Вища школа», «Педагогічна преса», «Релігія в Україні», «Київ 1», «В Києві», «Освітній портал Львівщини» тощо.

Звіт про перші шість місяців реалізації Ініціативи представлено у шостому числі часопису «Філософська думка» за 2015 рік.

Найважливіші публікації дублюються у відповідному розділі на сайті Ініціативи. Обговорення поточних питань відбувається у Facebook-групі ініціативи.

Співпраця

Реалізація проектів Ініціативи відбувається у режимі співпраці з академічними та освітніми установами, зокрема, з низкою філософських факультетів і кафедр університетів України, Українським філософським фондом, Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київською Малою академією наук учнівської молоді, Центром філософської текстології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та іншими.

Запрошуємо науковців, освітян, представників державної влади та громадськості, а також наукові, освітні та культурні установи, державні установи, громадські організації та медіа долучитися до реалізації ініціативи «Ребрендинг філософії», ставши учасником робочої групи обраного напрямку (для окремих фахівців) або партнером ініціативи (для організацій). Детальні інструкції доступні тут.

Публікації в межах проекту

Аналітична стаття

Чи потрібен "ребрендинг" українській філософії? Ясна Іламі Філософська думка 2015 №6

Інтервью

“Добра розмова” з Іламі Ясна Юрченко Ольга Воскресіння: живе радіо , 2016

Відеозапис

Круглий стіл "Ребрендинг філософії" Хома Олег Громадське телебачення , 2015