Ясна Іламі
Ukrainian Index of Philosophy: інформаційні можливості та аналітичний потенціал

Тип документу: 
Автор(и): 
Мова оригіналу: 
Дата публікації: 
2015
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/487
Англійська
Російська

Структурні елементи та інформаційні можливості

Сьогодні платформа «Philosophy Index» надає доступ до наступних інформаційних сутностей:

ОРГАНІЗАЦІЇ: академічні та громадські організації у галузі філософії та суміжних соціально-гуманітарних дисциплін, зокрема кафедри та інші підрозділи університетів та інститутів, наукові спільноти тощо.

ФАХІВЦІ: представники української філософії, що працюють сьогодні або діяли у минулому.

ПОДІЇ: календар наукових конференцій, семінарів та інших подій з можливістю онлайн-подання заявки для участі.

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ: каталог фахових періодичних видань у галузі філософії та суміжних дисциплін з відкритим чи платним доступом до повнотекстових матеріалів (за рішенням редколегій конкретних видань) та можливістю подання статей онлайн.

ПУБЛІКАЦІЇ: каталог монографій та інших публікацій представників української фахової спільноти з відкритим чи платним доступом до повнотекстових матеріалів (за рішенням правовласників).

ДИСЕРТАЦІЇ: каталог дисертацій представників української фахової спільноти.

ПЕРЕКЛАДИ: зведена база даних вітчизняних перекладів фахової літератури.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ: рецензована онлайн-енциклопедія філософських категорій.

Приклад 1: Дані про фахівця

Наприклад сторінка фахівця демонструє такі його наукові результати:

 • посади в університетах та інших установах, громадських організаціях тощо;
 • авторські публікації;
 • публікації, в яких даний фахівець виступає редактором;
 • переклади, зроблені фахівцем;
 • захищені дисертації (із зазначенням наукових керівників);
 • дисертації, захищені під керівництвом даного фахівця (разом ця та попередня функції дають можливість простежити наукову спадкоємність: фахівець > його аспіранти > аспіранти цих аспірантів і так далі).

 

Приклад 2: Дані про організацію

Відповідно, на сторінці кафедри чи факультету акумулюються дані про всіх її співробітників та події:

 • дисертації, захищені усіма співробітниками даної установи;
 • усі публікації та переклади усіх співробітників;
 • наукові події, співзасновником яких виступила ця організація;
 • періодичні видання, засновником яких вона є тощо.

На сторінці університету таким же чином акумулюються дані всіх співробітників всіх підрозділів.

 

Приклад 3: Періодичні видання

Створено також реєстр фахових періодичних видань з відкритим або платним (за рішенням редколегій) доступом до повнотекстових матеріалів, а у перспективі – з можливістю подання та опрацювання авторських матеріалів онлайн. Першими «піддослідними» стануть часописи «Філософська думка» та «Sententiae», останні випуски яких вже зовсім скоро з’явяться на порталі. 

 

Приклад 4: Публікації та дисертації

Ще одна мета – створення повного реєстру фахових публікацій та дисертацій з потужними пошуковими інструментами, а головне – з прив’язкою публікацій до сторінок їхніх авторів та організаціях, де ці автори працюють. Також є можливість прив’язувати до книг та статей рецензії, що зроблені на них зареєстрованими фахівцями.

 

Аналітичні можливості

Зрозуміло, що збір та маркування за різними критеріями такого обсягу даних дає широкі аналітичні можливості. Так, всі дані про захист дисертацій (власних та аспірантів), участь у наукових подіях, переклади, публікації тощо не лише акумулюються, але й є взаємопов’язаними. Завдяки цьому всі досягнення (публікації, переклади, дисертації тощо) фахівців автоматично стають досягненнями підрозділів організацій, де вони працюють, а сумарні результати усіх підрозділів акумулюються на сторінці батьківської організації.  

В перспективі – це дає можливість створення потужних наукометричних інструментів, основаних далеко не лише на стандартних підрахунках кількості публікацій та цитувань. Йдеться скоріше про «індекс наукової активності», ніж про стандартний індекс цитувань.

Ну і нарешті, такий підхід дозволяє впровадити різноманітні форми візуалізації інформації – як, наприклад, відображення зон наукової активності (в розрізі кількості публікацій, фахівців тощо) на мапі.

 

Наступний етап роботи та співпраця

Отже, завершено перший, технічний етап роботи. Стратегічною метою є залучення до фіксації поточних результатів самих фахівців та установи – в ідеалі так, щоб додання запису про нову монографію чи наукову подію стало нормою для усіх, без винятку, суб’єктів наукової спільноти. Тільки за цієї умови портал зможе діяти та приносити чимало користі. 

Але це – вже наступний, третій етап. А поки ми переходимо до другого етапу роботи – первинного інформаційного наповнення порталу.

Що для цього потрібно? Розподілена мережа координаторів, які забезпечать збір первинної інформації в розрізі основних інформаційних підструктур системи:

 • Організації + Фахівці
 • Події
 • Періодичні видання
 • Неперіодичні публікації 
 • Дисертації

Що мається на увазі? Звісно, не стільки кропітке введення архівної інформації, скільки налагодження мережі добровольців по окремих установах та періодичних виданнях, кожен з яких візьметься за внесення відповідної частини інформації. Наприклад, завдання координатора сектору «Періодичні видання» полягатиме в тому, щоб затвердити окремих координаторів видань «Філософська думка», «Sententiae» тощо.

Установчий семінар

Знов дякуємо всім тим, хто висловив бажання долучитися до проекту та будемо раді усім іншим пропозиціям, які можна залишити через форму «Долучитися» на сайті або в будь-якій формі приватних повідомлень.

У грудні 2015 року відбудеться перший установчий семінар, протягом якого ми затвердимо координаторів ділянок, обговоримо подальшу стратегію, та продемонструємо технічні можливості платформи.