Баумейстер Андрій

Зображення користувача Баумейстер Андрій.
www: 
http://andriibaumeister.com
Дисертації фахівця
Баумейстер Андрій
Автореферат дисертації , к. філос. наук , 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія , Київ , 2001 , - 17 c. с.
Науковий керівник: Лой Анатолій
Доступно 2 публікацій.

Монографія

Баумейстер Андрій Буття і благо Київ Т.П. Барановська 2014 - 418 c. c.

Рецензія

Баумейстер Андрій Презентація "Словника" Сайт видавництва Дух і літера 2010
Переклади фахівця
Передмови, післямови, коментарі

/ Пер. Паранько Ростислав Львів Український католицький університет 01.01.2012