Препотенська Марина
Позаінституційний філософський діалог в урбопросторі: cafe-filo

Анотація:

У статті досліджуються форми існування практичної філософії в урбаністичному просторі. Визначаються особливості позаінституціального філософського діалогу у локаціях кафе-філо (kafe-filo). Розглядаються традиції поєднання процедури трапези, дозвілля і філософської бесіди від античності до наших днів. Показано, що феномен давньогрецького симпосіуму та маєвтика Сократа зберігають актуальність, стаючи основою філософської комунікації та співтворчості людей сьогодення. Ретроспективно розглядається еволюція арт-кафе від пересічних місць дозвілля до місць розгортання філософського діалогу в поєднанні душевного комфорту учасників, їхньої інтелектуальної рефлексії та неформальної атмосфери кава-брейку. Описано філософські практики деяких філософів і митців у локаціях кафе-філо, визначено сутність філософського діалогу як
комунікативної процедури, побудованої на певних алгоритмах: наявність модератору, логіка і хронометраж основної доповіді, регламентація питань-відповідей, обовʼязковість колегіального висновку. На основі лаконічного аналізу популярних філософських текстів запропоновано ввести додаткові «опорні пункти» для організації філософського діалогу: постанова світоглядних питань, чітке визначення базових дефініцій, виявлення гіпотез і законів, творення чи аналіз існуючих філософських метафор та афоризмів. Обгрунтовується думка щодо природності компіляції академічної філософської мови із практиками художньої та публіцистичної літератури в локаціях кафе-філо, що надає можливості перспективи більшого порозуміння учасників філософського діалогу у процесі пошуку істини. Наголошується на тому, що практична філософія у неформальних міських кластерах здатна реально впливати на мислення людей, ставати каталізатором творчості і пізнання. Показано архетиповий потенціал феномену «європейське кафе» для розвитку вітчизняного філософського та громадянського дискурсу.

Український філософський фонд:
01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська 4, к. 322
+38 044 279-16-70
uffon@ukr.net
Facebook


Ініціатива "Ребрендинг філософії":
Іламі Ясна
ilami.yasna@gmail.com
+38 044 331-15-04
+38 050 037-30-10
Facebook